Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Ideal24 Janusz Wójcik

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres pocztowy: ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław

3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia na zakup towaru w celu realizacji transakcji w naszym sklepie.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
1) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w naszym sklepie,
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz związanych z transakcją (np. przez formularz
kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą w celach związanych z transakcją .
2) na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, rozwiązywania problemów technicznych,
3) dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
4) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego sklepu , którym jest:
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i
mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy towaru, adres do faktury, numer telefonu do kontaktu , login, hasło ( w przypadku konta)
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy firmom transportowym, które dostarczają Ci zakupiony w naszym sklepie towar oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi hostingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasz sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Twoich danych do państwa spoza EOG.

10. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie, w tym poprzez profilowanie.

11. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
6) prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach , kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
7) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych , w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać , abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do danych , które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami ( dane kontaktowe powyżej pkt 2)

Prawo wycofania zgody:
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofuje gody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail podany wyżej (pkt 2) .
Prawo wniesienia skargi do organu:
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.